Polityka plików cookiesOchrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników strony internetowej www.max-box.pl (zwanej dalej „Stroną”) jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając naszą Stronę.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką plików cookies”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady przechowywania i dostępu do informacji za pośrednictwem Plików Cookies na urządzeniach Użytkownika korzystającego ze Strony, której administratorem jest firmą MAX-BOX DARIUSZ KWIATKOWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającej: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Nawojowska 38, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7342913546, REGON: 121264314 (zwana dalej „Sprzedawcą”).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu.PRZEZ NASTĘPUJĄCE OKREŚLENIA NALEŻY ROZUMIEĆ:

„Strona” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem www.max-box.pl;

„Sprzedawca” – należy przez to rozumieć firmę MAX-BOX DARIUSZ KWIATKOWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającej: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Nawojowska 38, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7342913546, REGON: 1212643140, która przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika za pośrednictwem Plików Cookies.

„Użytkownik” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, która korzysta ze Strony;

“Pliki cookies” - dane informatyczne, małe pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika, który korzysta ze Strony,

“RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

„Urządzenie końcowe” – należy przez to rozumieć należący do Użytkownika sprzęt telekomunikacyjny taki jak między innymi telefon komórkowy, smartfon, komputer, tablet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci).CZYM SĄ PLIKI COOKIES I JAK SĄ WYKORZYSTYWANE?

Jak powyżej wspomniano Pliki cookies to dane informatyczne, małe pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika, który korzysta ze Strony.

Informacje zbierane przez Pliki Cookies w szczególności ułatwiają Użytkownikowi korzystanie ze Strony, pozwalają zapamiętać preferencje Użytkownika i dostosować Stronę do jego potrzeb. Pliki Cookies pozwalają także rozpoznać Urządzenie końcowe Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę. Pliki cookies wykorzystywane są również w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzin Strony, co pozwala poprawić jakość Strony poprzez zmiany w jej strukturze i zawartości. Ponadto, Pliki Cookies używane są do celów marketingowych, w tym wyświetlania odpowiednich reklam. Szczegółowy opis rodzajów Plików Cookies z jakich korzysta Strona oraz celów ich wykorzystania znajduje się poniżej.RODZAJE PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ STRONĘ I CEL ICH WYKORZYSTANIA

Podział ze względu na pochodzenie Plików Cookies:

Pliki Wewnętrzne - oznacza Pliki Cookies zamieszczane przez Sprzedawcę, związane z prowadzeniem przez Sprzedawcę Strony;

Pliki Zewnętrzne - oznacza Pliki Cookies zamieszczane za pośrednictwem Strony przez zewnętrzne podmioty, np. zewnętrznych dostawców narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics.

Podział ze względu na czas przez jaki Pliki Cookie będą umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika:

Pliki stałe - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Pliki sesyjne - pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Podział ze względu na niezbędność stosowania Plików Cookies do poprawnego funkcjonowania Strony:

Pliki cookies niezbędne do poprawnego funkcjonowania Strony

Informujemy Państwa, że niektóre pliki cookies są niezbędne do poprawnego funkcjonowania naszej Strony. Niezbędne pliki cookies to techniczne pliki cookies, które umożliwiają Użytkownikowi przeglądanie Strony oraz korzystanie z jej podstawowych funkcji. Ten rodzaj plików cookies jest niezbędny do przepływu informacji przez sieć teleinformatyczną lub do świadczenia usług na żądanie użytkownika. Niezbędne pliki cookies ustawiane są automatycznie w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika np. wypełnienie formularza kontaktowego, logowanie do konta indywidualnego, a ich stosowanie nie wymaga zgody.

Przetwarzanie danych związanych z Plikami cookies, których wykorzystanie jest niezbędne w celu umożliwienia nawiązania komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych funkcji Strony odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Sprzedawca ma bowiem uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych, w celu zapewnienia świadczenia usług w sposób wolny od błędów technicznych.

Pozostałe Pliki cookies, w tym Pliki cookies funkcjonalne, analityczne i marketingowe

Pozostałe Pliki cookies, a zatem takie, które nie są niezbędne do poprawnego funkcjonowania strony, stanowią Pliki cookies funkcjonalne, analityczne i marketingowe.

Funkcjonalne pliki cookie pomagają nam zapamiętać wybrane przez Użytkownika ustawienia Strony, a także pomagają przy innych funkcjach podczas przeglądania i korzystania ze Strony. Pliki te pomagają nam zapamiętać preferencje Użytkownika i ułatwiają funkcjonowanie Strony podczas jej ponownych odwiedzin, a także pomagają zoptymalizować i zwiększyć wydajność usług świadczonych przez Sprzedawcę.

Analityczne pliki cookies pomagają w szczególności badać statystyki dotyczące wizyt i źródeł ruchu na stronie. Ponadto, umożliwiają uzyskać informację w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony oraz które zakładki strony są najbardziej popularne. Dzięki analitycznym plikom cookies możemy monitorować i poprawiać wydajność naszej Strony oraz ulepszać jej strukturę i zawartość. Akceptacja analitycznych plików cookies wiąże się z zainstalowaniem w urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies tworzonych przez serwisy podmiotów trzecich, których usługi są wykorzystywane na naszej stronie.

Marketingowe pliki cookies umożliwiają śledzenie Użytkownika na stronach internetowych, co pozwala na dostosowanie naszej Strony oraz wyświetlanych na niej treści (w tym treści marketingowych) do preferencji Użytkownika. Marketingowe pliki cookies pozwalają na budowanie profilu zainteresowań Użytkownika i wyświetlanie odpowiednich reklam także na innych stronach internetowych (remarketing). Akceptacja marketingowych plików cookies wiąże się z zainstalowaniem w urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies tworzonych przez serwisy podmiotów trzecich, których usługi są wykorzystywane na naszej Stronie.

Na działanie funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych plików cookies niezbędna jest zgoda Użytkownika. Przetwarzanie danych związanych z Plikami cookies, których wykorzystanie nie jest niezbędne dla samego funkcjonowania Strony, ale ułatwia funkcjonowanie Strony lub zapewnia Sprzedawcy dane analityczne i statystyczne, odbywa się zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.CZY PLIKI COOKIES MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE?

Jak wyżej wspomniano niezbędne Pliki cookies są konieczne do poprawnego funkcjonowania Strony, w tym do przepływu informacji przez sieć teleinformatyczną lub do świadczenia usług na żądanie Użytkownika. Niezbędne pliki cookies ustawiane są automatycznie, a ich stosowanie nie wymaga zgody Użytkownika. Jeśli jednak nie życzą sobie Państwo instalowania tego typu Plików cookies na Urządzeniu końcowym, można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby blokowała wszystkie Pliki cookies, jednak Strona nie będzie działała wtedy prawidłowo.

Z kolei Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej Strony (w tym pliki funkcjonalne, analityczne i marketingowe) są wykorzystywane przez naszą Stronę wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika. Użytkownik może zarządzać zgodami na wykorzystywanie Plików Cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej Strony, za pośrednictwem ustawień prywatności Strony lub przeglądarki internetowej. W szczególności Użytkownik w każdym czasie może wycofać udzieloną wcześniej zgodę na korzystanie z Plików cookies które nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej Strony.

Standardowo przeglądarki internetowe dopuszczają przechowywanie Plików Cookies. Ograniczenia czy wyłączenia stosowania Plików cookies Użytkownik może dokonać poprzez stosowne zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia te Użytkownik może zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu końcowym Użytkownika. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z Plików Cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi Plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarek internetowych.

Zwracamy uwagę, że ograniczenie stosowania Plików cookies może spowodować brak dostępności do niektórych treści Strony, korzystanie ze Strony może być dla Użytkownika mniej efektywne, utrudnione może być również korzystanie z usług.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, w tym praw przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, zostały zawarte w Polityce prywatności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Plików Cookies, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego oraz RODO.